Start

P-O Gunnarssos Entreprenad

 

 

Är ett Skogsentreprenadföretag med över 30 års erfarenhet av maskinell

Gallring och Avverkning i privat skogsbruket

Ledstjärnan har alltid varit kvalitet på utfört arbete

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skogsentreprenör och Inovatör

 

Sedan starten 1987 har utveckling i Skogsmaskintecknik, metodutveckling varit ett stort inntresse och drivkraft.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Skogentreprenörsföretagare

Skogägare

Inovatör

Som Skogsentreprenör, Skogägare och Inovarör har P-O Gunnarssons Enter alltid jobbat som om det skolle vara på egen skog, och tänkt vinn, vinn situvation

för alla parter.

 

Nordanå 161

822 92

Alfta

E-post

pogenskog@gmail.com

Telefon

0705340919

© Copyright. All Rights Reserved.