Historik

Kanske lite väl lång Rast!

Historik

Allt började 1987 när en bonpöjk fån Alfta, Per-Olov Gunnarsson försökte hitta en lösning på att driva släcktgården vidare en generation till, men inte hålla på med djurhållning.

Med mitt stora tecknik och maskinitresse plus en bakrund med motocross tävlande, startades P-O Gunnarssons Enter, med fastighetens skogs innehav som bas. (enligt Göran Gunevik, då jobbande på ÖSA)

Skapade P-O , Skandinaviens första tillräckligt efektivt fungerande enmaskinsystem för privat skogsbruket så att en Entreprenör kunde leva på det.

Under åren har många utvecklingsprojekt förekommigt med flera Skogsmaskintillverkare. Under en tid utvecklades och tillverkades Drivaraggregatet POGEN 1,0 i egen regi, detta paralelt med Skogsetreprenadföretagadet.

Men den stora drivkraften är fortfarande att utföra ett skogligt bra jobb.


 

TESTIMONIALS

Nordanå 161

822 92

Alfta

E-post

pogenskog@gmail.com

Telefon

0705340919

© Copyright. All Rights Reserved.